“Өсвөрийн парламент” бүлгэмийн сурагчдад зориулсан Парламентын боловсрол хөтөлбөрийн сургалтыг зохион байгууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд 2023 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр Хууль тогтоомж сурталчлах төвийг байгуулсан билээ. Энэхүү төв байгуулагдсанаар иргэд Улсын Их Хурлаас баталсан хууль тогтоомжтой танилцах, парламентаар хэлэлцэж буй хуулийн төсөлд цахимаар санал өгч,...