“Үндэсний бичиг соёл, номын өдрүүд-2022”

2022 оны 09-р сарын 16-18-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Их Хурлын даргын ивээл дор зохион байгуулагдсан “Үндэсний бичиг соёл, номын өдрүүд-2022” намрын арга хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас хэрэгжүүлж буй "Парламентын боловсрол" хөтөлбөрийн зүгээс 3,200 гаруй хүүхэд, залуучуудад хөтөлбөрийн гарын авлага, хэрэгцээт материалуудыг түгээн танилцуулж, УИХ-ын Тамгын газрын сургагч...