Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг олон нийтэд таниулах ажлыг хүүхдүүд хийнэ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны удирдлагууд “Өсвөрийн парламент” хөтөлбөрийн хүүхдүүд болон Монголын Хүүхдийн Зөвлөлийн хүүхдүүдтэй уулзаж, УИХ-ын 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар баталсан Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг /шинэчилсэн найруулга/ танилцууллаа. Мөн хуулийг олон нийтэд сурталчлан таниулах нөлөөллийн ажлыг “Өсвөрийн парламент” хөтөлбөрийн хүүхдүүд болон Монголын Хүүхдийн Зөвлөлийн хүүхдүүдтэй...