Төрийн ордонтой танилцах аялал

2022 оны 10-р сарын 25-26-ны болон 11-р сарын 01-02-ны өдрүүдэд “Парламентын боловсрол-Сургагч багш” дэд хөтөлбөрт хамрагдаж буй 100 гаруй сургагч багш нар болон харьяа сургуулиудын 700 гаруй сурагчид Төрийн ордонтой танилцлаа. Төрийн ордонтой танилцах арга хэмжээний хүрээнд Төрийн ордны “Их хуралдай” танхим болон Төрийн Ёслол хүндэтгэлийн танхимтай танилцаж Төрийн есөн хөлт Их цагаан туганд хүндэтгэл үзүүлсэн нь хүүхэд, сурагчдын хувьд ангидаа үзсэн хичээлээ бодитоор бататгасан сонирхолтой бөгөөд үр бүтээлтэй аялал боллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *