Ардчилал гэж юу вэ?

Ардчилал гэдэг ойлголт нь улс төр онолын хувьд засаглалын хэлбэр гэсэн Философийн ойлголт юм. Ардчилал буюу демократ засаглал гэсэн нэр томъёо нь эртний грекийн ард түмнээс үүссэн. Грек хэлний “демос” буюу “ард түмэн” , “кратос” буюу “засаглал” гэсэн үгнүүд нь нийлээд “Ард түмний засаглал” гэсэн утгыг агуулж байгаа юм.

Ардчилал бол хүмүүсийн, хүмүүсийн бүтээсэн, хүмүүсийн төлөөх засаглал мөн”

Абрахам Линкольн

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *