All
Парламентын боловсролын хөтөлбөр
Өсвөрийн парламент
Мэтгэлцээн
Сургагч багш
Төрийн ордонтой танилцах аялал
314057004_1047410646040655_5064811270064024679_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

SHB_9889

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

307851968_1015501702564883_9016870180528660434_n

Сургагч багш

DSC_4173

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

307287527_1015501625898224_131979328326546181_n

Сургагч багш

IMG_0130

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

313018719_1042145389900514_6679541115981939964_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

IMG_1338

Сургагч багш

DSC_4107

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

SHB_6305

Мэтгэлцээн

313921543_1047410909373962_5826756502858322806_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

319158521_530712345670087_6571684338254677407_n

Өсвөрийн парламент

313070989_1042144913233895_3610957522729440765_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

SHB_6196

Мэтгэлцээн

285076712_936576167124104_228759050629045870_n

Мэтгэлцээн

313284919_1042750063173380_7377912569001455367_n

Сургагч багш

316817678_146824988116198_962355376233740873_n

Өсвөрийн парламент

IMG_1356

Сургагч багш

313177192_1042145283233858_8658147038078597090_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

SHB_6407

Мэтгэлцээн

DSC_4285

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

DSC_4261

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

SHB_6180

Мэтгэлцээн

313404823_1047411002707286_1483045074846187387_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

284480293_936576077124113_3882050064697894185_n

Мэтгэлцээн

IMG_0652

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

278353763_907116113403443_1931556075020409927_n

Өсвөрийн парламент

311448593_1042144729900580_9002144371112198283_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

SHB_6429

Мэтгэлцээн

313170866_1042144979900555_6462273457684628496_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

IMG_0670

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

_L9A8907

Мэтгэлцээн

_L9A8984

Мэтгэлцээн

_L9A8871

Мэтгэлцээн

SHB_9981

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

DSC_4118

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

SHB_6312

Мэтгэлцээн

321551072_1162249977766007_7304926555258385485_n

Өсвөрийн парламент

311639953_1032198240895229_4055953755890142628_n

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

IMG_0468

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

313310802_1042754166506303_3668228622669373234_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

IMG_0432

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

IMG_0170

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

284363362_936575997124121_6147013463291034694_n

Мэтгэлцээн

SNG_3872

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

320248423_576205754515018_5593705930551219653_n

Сургагч багш

315006217_141456491986381_555492430249061237_n

Өсвөрийн парламент

312741516_1047411089373944_8213311007538248751_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

_L9A8902

Мэтгэлцээн

311599021_1033952817386438_7774826351058886986_n

Сургагч багш

312921962_1047410742707312_5862592563732087086_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

IMG_0158

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

317245281_1064918340956552_7245910323285226350_n

Сургагч багш

321117159_3074518826174255_1760816709740788896_n

Сургагч багш

314000351_1047410626040657_4266166247214409370_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

SHB_9964

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

281337021_929121297869591_3909356956480288957_n

Өсвөрийн парламент

320871720_531056908956412_3078249605843579466_n

Сургагч багш

320566633_925455118348898_4397447572227301840_n

Өсвөрийн парламент

SHB_6355

Мэтгэлцээн

278714154_154293373739434_3733710355448026351_n

Өсвөрийн парламент

311584404_1042145109900542_2298697747517324761_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

320763300_5967030603341202_2664620850978083314_n

Сургагч багш

244436676_130634079316919_910958613748573479_n

Өсвөрийн парламент

311585994_1032198680895185_2469655400800990676_n

Сургагч багш

306997274_1016364389145281_8544495054577269505_n

Сургагч багш

_L9A4343

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

SHB_6368

Мэтгэлцээн

307918214_1015501735898213_5213230426124624233_n

Сургагч багш

301631602_122829760515721_2786725935143124090_n

Өсвөрийн парламент

319314708_1276461212923005_1242472102729210434_n

Өсвөрийн парламент

314626762_140648112067219_5726091346656214466_n

Өсвөрийн парламент

DSC_4052

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

_L9A4257

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

_L9A8968

Мэтгэлцээн

316958113_1065151674266552_3099791696459867331_n

Сургагч багш

306483888_126655550133142_517117907217566765_n

Өсвөрийн парламент

281832688_929120967869624_5588615073465476272_n

Өсвөрийн парламент

313207477_1042144856567234_7212984314274703858_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

313931967_1047410776040642_6193256293514150066_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

319422854_852897456129884_3138644910732433546_n

Өсвөрийн парламент

_L9A8916

Мэтгэлцээн

320925066_576213220996895_613997573179391546_n

Сургагч багш

IMG_0403

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

SHB_0006

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

SHB_6346

Мэтгэлцээн

312580747_1047410766040643_117434314791567935_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

IMG_0652

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

248375360_141121404934853_4106733965117555032_n

Өсвөрийн парламент

311641863_1032197664228620_2118509885399804352_n

Сургагч багш

319157720_470639305007032_3555595338151783463_n

Өсвөрийн парламент

SHB_6266

Мэтгэлцээн

313116822_1042144803233906_1165903398183858077_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

IMG_0341

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

284677857_1426697654513602_8772624613210284860_n

Мэтгэлцээн

313334259_1043593686422351_3310974389925886611_n

Сургагч багш

_L9A4302

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

307464758_1042145353233851_3005229781483747323_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

313249070_1042145039900549_1419970200308272963_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

DSC_4139

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

256148075_141203541593306_828897819022663094_n

Өсвөрийн парламент

308505857_1017184309063289_765087976673194946_n

Сургагч багш

308014825_1015501795898207_8936256583544777541_n

Сургагч багш

312924844_1042754309839622_3538146520865706581_n

Төрийн ордонтой танилцах аялал

307757147_1015501819231538_6570652844006682502_n

Сургагч багш

DSC_4189

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

319153210_521607263235813_6074424614978580165_n

Өсвөрийн парламент

315134163_141456541986376_220817124577855814_n

Өсвөрийн парламент

285096494_936576107124110_4523007965391113559_n

Мэтгэлцээн

316427557_1064918254289894_7065471157681587521_n

Сургагч багш

IMG_0093

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

57dc4fmp

Парламентын боловсролын хөтөлбөр

SHB_6285

Мэтгэлцээн

_L9A4107

Парламентын боловсролын хөтөлбөр